Remid
Napełniarka tłokowa wielocylindrowa

Zakręcarka

Monobloki

Produkujemy liniowe zakręcarki słoi szklanych zamykające opakowania zakrętkami Twist-Off. Proces może odbywać się w atmosferze ochronnej pary wodnej lub gazu obojętnego.
Zakręcarka słoi Twist-Off
Zakręcarka

Podajniki zamknięć będące na wyposażeniu zakręcarek pozwalają na załadunek z poziomu podłogi i nie wymagają dodatkowych urządzeń peryferyjnych.


Podajnik zakrętek Twist-Off
Podajnik zakrętek