Remid
Napełniarka tłokowa wielocylindrowa

Zakręcarka

Monobloki

Produkujemy liniowe zakręcarki słoi szklanych zamykające opakowania zakrętkami Twist-Off. Proces może odbywać się w atmosferze ochronnej pary wodnej lub gazu obojętnego.
Podajniki zamknięć zintegrowane z urządzeniem pozwalają na załadunek z poziomu podłogi i nie wymagają dodatkowych urządzeń peryferyjnych.
Zakręcarka słoi Twist-Off
Zakręcarka

Produkujemy również niezależne podajniki zakrętek pozwalające na przeniesienie punktu załadanunku z obszaru produkcji np. na magazyn.


Podajnik zakrętek Twist-Off
Podajnik zakrętek