Remid
Myjka i myjko-suszarka

Przedmuchiwarka/myjka opakowań pustych

Dozownik jedno- i dwucylindrowy

Urządzenie to służy do oczyszczania dostarczonych z fabryki opakowań z zanieczyszczeń stałych. Wykorzystywane jest przed procesem pakowania produktu. Podczas transportu opakowania obracane są do góry dnem, a ich wnętrze przedmuchiwane jest strumieniem oczyszczonego powietrza, pary lub gorącej wody w zależności od wymagań technologicznych. Po zakończeniu procesu opakowania ustawiane są w pozycji wyjściowej.

Przedmuchiwarka
Przedmuchiwarka