Remid
Stół buforowy

Myjka i myjko-suszarka

Przedmuchiwarka opakowań pustych

Myjka służy do mycia pełnych, zabrudzonych w procesie produkcji oraz wysterylizowanych opakowań. Podczas transportowania opakowania, w sekcji mycia na zewnętrzne ścianki natryskiwana jest woda ze środkiem myjącym. W sekcji płukania w analogiczny sposób podawana jest woda czysta. Opcjonalnie w drugim segmencie może odbywać się osuszanie opakowań przy pomocy strumienia sprężonego powietrza.

Myjko-suszarka
Myjko-suszarka