Remid
Monobloki

Automatyczna linia pakująca

Depaletyzator koszy sterylizacyjnych

Automatyczna linia pakująca
Półautomatyczna linia pakująca

Automatyczna linia pakująca

Urządzenia to służy do formowania opakowań jednostkowych w pakiety owinięte folią termokurczliwą. Pojedyncze opakowania trafiają do maszyny, gdzie układane są w zadanej ilości rzędów, owijane folią termokurczliwą, która obkurczana jest w tunelu grzewczym. Tak przygotowane pakiety można układać na paletach.
Urządzenie może być wyposażone w dodatkowy rozdzielacz dla opakowań o innym niż okrągły przekroju, który pozwala zwiększyć wydajność maszyny. Automatyczne linie pakujące w zależności od rodzaju pakietu osiągają wydajność do 1100 pakietów na godzinę.
Maszyna może foliować także opakowania ułożone na tackach.
Standardowo wykonujemy urządzenia w wersji kątowej, ale możemy dostarczyć również Automatyczną linię pakującą w wersji potokowej.
Automatyczna linia pakująca
Automatyczna linia pakująca

Półautomatyczna linia pakująca

Maszyna ta jest uproszczoną wersją Automatycznej linii pakującej. Operator ręcznie formuje opakowania w pakiety, a następnie wyzwala cykl pracy maszyny. Uproszczenie konstrukcji pozwala obniżyć cenę maszyny.

Półautomatyczna linia pakujaca
Półautomatyczna linia pakująca