Remid
Stół obrotowy

Stół buforowy

Myjka i myjko-suszarka

Stół buforowy wyrównuje ilość opakowań przepływających w linii produkcyjnej. Jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy słoje lub puszki trafiają na linię partiami przy rozładunku lub po procesie wymagającym zgromadzenia odpowiedniej liczby opakowań przed uruchomieniem.

Stół buforowy
Stół buforowy